WELCOME TO NIRONT MARKETPLACE
Download App

Recently Viewed Items

BIZOL Diesel Intake Clean+ c35

អត្ថប្រយោជន៍

1. សម្អាតរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតវ៉ាល់ EGR ដោយមិនចាំបាច់ដោះរុះរើ

2. ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនកាន់តែរលូនបន្ទាប់ពីសម្អាត

3. ធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការប្រសើរឡើងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេង និងការបំភាយឧស្ម័ន

ការពិពណ៌នាពីផលិតផល

BIZOL Diesel Intake Clean+ c35 ជាស្ព្រៃសម្អាតដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការសម្អាត កអ៊ែរ, ប្រព័ន្ធ EGR, និងទែរបូរ។ វារំលាយនិងបំបាត់ កំណកធ្យូងនិងប្រេង ខ្លាញ់ សំណល់។ វ៉ាល់ EGR និង ទែរបូ គួរតែដោះនៅពេលដែលមានកំណកធ្យូងកកក្រាំងខ្លាំងនិងខូចមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះ។ វាមានទុយោបាញ់វែងនិងក្បាលបាញ់បាន ៣៦០ ដឺក្រេ វាអាចរុកទៅដល់កន្លែងដែលជ្រៅៗបានយ៉ាងងាយស្រួល។ លោកអ្នកគួរប្រើផលិតផលនេះជាប្រចាំ BIZOL Diesel Intake Clean+ c35 ទៅលើម៉ាស៊ីនដែលមានកអ៊ែរកខ្វក់ និងបញ្ហាលើDPF។

របៀបប្រើ

បាញ់ទៅលើបំពង់ខ្យល់សន្ទះបិទបើក កហ្គែរ។ រក្សាក្នុងសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ធម្មតា។ ល្អបំផុតពី 5°C ទៅ30°C។ មុននឹងប្រើក្រឡុកសិន។ កុំបាញ់លើផ្ទៃក្តៅឬផ្ទៃថ្នាំ។

ក) ការសម្អាតដោយមិនចាំបាច់ដោះរុះរើ៖

បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនត្រូវប្រាកដថាវាបានឈានដល់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការធម្មតាហើយពន្លត់ម៉ាស៊ីនវិញ។ ក្រឡុកកំប៉ុងមុនពេលប្រើ។ ប្រើទុយោវែងដើម្បីស៊កបញ្ចូលក្នុងកអ៊ែរ (នៅពេលចាំបាច់បើកសន្ទះបិទបើក) បាញ់បណ្តើរហើយទាញទុយោយឺតៗបណ្តើរក្នុងរយៈពេល ៥ វិនាទីដោយប្រាកដថាបានបាញ់ពេញកអ៊ែរទាំងអស់។ ទុកឱ្យវាធ្វើការរយៈពេល ៥ នាទី។ បិទកអ៊ែរ (ប្រហែល ៧៥%) ដើម្បីបង្កើនល្បឿនខ្យល់និងបង្កើតល្បាយនៃផលិតផលកាន់តែល្អនៅក្នុងលំហូរខ្យល់។ បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនហើយបង្កើនឱ្យដល់ ២.០០០ RPM។ បាញ់ផលិតផលទៅក្នុងកអ៊ែរប្រហែល ២ វិនាទី ។ ត្រូវប្រាកដថាម៉ាស៊ីនរត់ ២.០០០ RPM នៅមុនបាញ់ម្តងទៀត។ បាញ់ទាល់តែអស់១កំប៉ុងនិងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនការ៉ង់ទីហោចណាស់ ៣ នាទីបន្ទាប់ពីបាញ់ស្ព្រៃហើយ។ ចំណុចសំខាន់ៈ ក្នុងពេលសំអាតកអ៊ែរត្រូវមានរបស់រឹងមួយនៅនឹងដៃដើម្បីបិទខ្យល់កុំឱ្យចូលប្រសិនបើមានសម្លេងផ្ទុះៗពីម៉ាស៊ីន។ ក្នុងករណីដែល RPM ធ្លាក់ចុះសូមតម្លើងហ្គែរដើម្បីកុំឱ្យម៉ាស៊ីនរលត់។ ក្នុងករណីសម្លេងផ្ទុះៗពីម៉ាស៊ីនឬម៉ាស៊ីនរលត់ត្រូវឈប់បាញ់ភ្លាម។ ត្រូវប្រាកដសំបុកឃ្មុំនិង DPF មិនក្តៅខ្លាំងទេ។

ខ) បាញ់ពេលEGR ដំណើរការខុសប្រក្រតី ឬទែរបូកំណកធ្យូងច្រើន៖

ក្រឡុកឱ្យសព្វល្អមុននឹងប្រើ។ ដោះគម្រប EGR ឬទែរបូចេញ។ បាញ់ស្ព្រៃទៅលើកំណកធ្យូងនៅក្នុងគម្រប EGRនិងTurbo ។ ទុកចោល២ឬ៣នាទីហើយធ្វើម្តងទៀតបើចាំបាច់។ ប្រើច្រាសដើម្បីដុសសម្អាតកំណក។ ត្រូវប្រាកដថាគ្រឿងទាំងនោះស្ងួតមុនពេលរៀបចំដាក់ចូលវាវិញ។ ត្រូវប្រើនីតិវិធីដូចចំនុច (ក) ដើម្បីសំអាតកអ៊ែរនិងការពារកុំឱ្យឆាប់កើតឡើងកំណកក្នុងប្រព័ន្ធ EGRទៀត។

Shipping policy

ការដឹកជញ្ជូន
 វិធីសាស្រ្តដឹកជញ្ជូន និងការប៉ាន់ស្មានពេលវេលាដឹកជញ្ជូន

ក្រុមដឹកជញ្ជូន និងក្រុមការងារភស្តុភារជាច្រើននាក់ (logisticsteams)របស់យើងដែលខិតខំប្រឹងប្រែង ធ្វើការជាមួយអ្នកលក់ អ្នកដឹកជញ្ជូន និងអ្នកទិញ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការយក និងដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅអ្នក។

យើងធ្វើការជាមួយដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់យើងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ចុងក្រោយគ្មានការថ្នាំងថ្នាក់ដល់អតិថិជនរបស់យើងដើម្បីធានាបាននូវភាពរីករាយ និងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនរបស់យើង។ សូមចំណាំថាវិធីសាស្រ្ត និងពេលវេលានៃការដឹកជញ្ជូនអាចប្រែប្រួលដោយផ្អែកលើការទិញរបស់អ្នក ទីតាំងរបស់អ្នក និងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលអ្នកជ្រើសរើសនៅពេលបង់ប្រាក់ទិញទំនិញ (checkout)។ ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនត្រូវបានប៉ាន់ស្មាន ហើយមិនអាចធានាទាន់ពេលទាំងស្រុងបានទេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្តដឹកជញ្ជូន មួយ ឬច្រើននៅពេលបង់ប្រាក់ទិញទំនិញ (checkout) ហើយអាស្រ័យលើការទិញ និងទីតាំងរបស់អ្នកខាងក្រោម៖


ការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក
តាមស្តង់ដារ  តាមវិធីរហ័ស (Express) និងការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ (Complimentary Shipping)
  • តាមការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ តាមស្តង់ដារ និងតាមវិធីរហ័សសម្រាប់ការបញ្ជាទិញមានការដឹកជញ្ជូនប៉ាន់ស្មានពី ១ ទៅ ៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃដែលការបញ្ជាទិញត្រូវបានដាក់។
  • ការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនរបស់យើង តុកតុក/ម៉ូតូតាក់ស៊ី (ម៉ូតូ) រថយន្តតាក់ស៊ី និងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតដូចជា វីរៈប៊ុនថាំ ពីទីតាំងអ្នកលក់មកអ្នក ហើយដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងរបស់អ្នក។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ យើងខ្ញុំក៏នឹងផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង (អតិថិជនបង់ប្រាក់បន្ថែម) លើការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនដែលស្ថិតនៅក្រោមការរាប់បញ្ចូលមួយចំនួន។ ហត្ថលេខាត្រូវបានទាមទារនៅពេលប្រគល់ទំនិញ។ សម្រាប់ទីតាំងដាច់ស្រយាលមួយចំនួន ឬដោយហេតុផលមួយចំនួននៃទីតាំងគោលដៅដែលប្រឈមនឹងការលំបាកទំនាក់ទំនងនឹងការដឹកជញ្ជូន យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមពេល ៧ ទៅ ១៥ថ្ងៃ សម្រាប់ការប្រគល់ទំនិញ យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយដៃគូដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់របស់យើងឱ្យលឿនបំផុត។
  • សូមចំណាំថា ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកម្រិតសេវាកម្មដែលបានបង្ហាញនៅលើទំព័រលម្អិតផលិតផលរបស់ទំនិញនីមួយៗ។

ការដឹកជញ្ជូនជាអន្តរជាតិ ឬទៅក្រៅប្រទេស

ស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងការដឹកជញ្ជូនរហ័ស
  • ការដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងរហ័សសម្រាប់ការបញ្ជាទិញមានការដឹកជញ្ជូនប៉ាន់ស្មានពី ៧ ទៅ ១០ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃដែលការបញ្ជាទិញត្រូវបានដាក់។
  • ការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈក្រុមហ៊ុន FedEx, UPS, ឬ DHL ពីទីតាំងរបស់អ្នកលក់ទៅកាន់អ្នក ហើយបញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងរបស់អ្នក។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ យើងខ្ញុំក៏នឹងផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង (អតិថិជនបង់ប្រាក់បន្ថែម) លើការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬទំនិញនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនដែលស្ថិតនៅក្រោមការរាប់បញ្ចូលមួយចំនួន។ ហត្ថលេខាត្រូវបានទាមទារនៅពេលប្រគល់ទំនិញ។ សម្រាប់ផលិតផលដែលងាយនឹងបែកបាក់ និងធន់ធ្ងន់ យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្ថែមពី ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ សម្រាប់ការប្រគល់ជូន។
  • សូមចំណាំ ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើកម្រិតសេវាកម្មដែលបានបង្ហាញនៅលើទំព័រលម្អិតផលិតផលរបស់ទំនិញនីមួយៗ។

សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ និងការផ្តល់ឱកាសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ជីវិតងាយស្រួល និងការសន្សំសំចៃជាងមុន។
Translation missing: en.general.search.loading